Menu

Sermons from April 2022

Back to Sermon Archive

April 15, 2022

St. John 18:1-19:42 Tre Ore, Good Friday, 2022

Speaker: Rev. Mark Braden Passage: John 18:1– 19:42

April 10, 2022

St. Matthew 26:36-27:60 Palmarum, Palm Sunday, 2020

Speaker: Rev. Mark Braden Passage: Matthew 26:36– 27:60

April 6, 2022

St. John 10:22-38 Wednesday after Judica, 2022

Speaker: Rev. Mark Braden Passage: John 10:22– :38

April 3, 2022

St. John 8:46-59 Judica, Passion Sunday, 2022

Speaker: Rev. Mark Braden Passage: John 8:46– :59